Haus der praktischen Liebe in Tausend täglichen Dingen - Dom praktycznej miloscią

Haus der praktischen Liebe in Tausend täglichen Dingen - Dom praktycznej miloscią

17 Skoro więc nazywacie Ojcem Tego, który bez względu na

osobę sądzi każdego według jego uczynków, niech czas waszego pielgrzymowania będzie przeżyty w bojaźni, 

18 świadomi, że nie rzeczami zniszczalnymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z pustego waszego zachowania, przekazanego wam przez ojców, 19 lecz drogą krwią Chrystusa, (1.Piotr 1:17-19)

17 Skoro więc nazywacie Ojcem Tego, który bez względu na

osobę sądzi każdego według jego uczynków, niech czas waszego pielgrzymowania będzie przeżyty w bojaźni, 

18 świadomi, że nie rzeczami zniszczalnymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z pustego waszego zachowania, przekazanego wam przez ojców, 19 lecz drogą krwią Chrystusa, (1.Piotr 1:17-19)

Dasz mi poznać drogę życia, 

Pełnię radości  przed Twoim obliczem, 

Rozkosz  u Twej prawej ręki (Jamin) 

— na zawsze. Psalm 16:11 

Das ist das Geheimnis eines 

glücklichen Lebens und 

der Sinn des Lebens.

Dasz mi poznać drogę życia, 

Pełnię radości  przed Twoim obliczem, 

Rozkosz  u Twej prawej ręki (Jamin) 

— na zawsze. Psalm 16:11 

Das ist das Geheimnis eines 

glücklichen Lebens und 

der Sinn des Lebens.

Charis Bible College 

jest prawdzywy  CBC

---

Die ganze Serie durchhören, es ist sehr wichtig, wie rein unser Herz ist, denn das bestimmt den Lauf unseres Lebens.

Wenn wir unser Herz intensiv Gott zuwenden, wird es rein und wir werden glücklich. 

Nicht unser Herz ist die Quelle des Glücks, sondern Gott ist die Quelle des Glücks in unserem Herz, wenn wir es auf Gott richten!

Charis Bible College 

jest prawdzywy  CBC

---

Die ganze Serie durchhören, es ist sehr wichtig, wie rein unser Herz ist, denn das bestimmt den Lauf unseres Lebens.

Wenn wir unser Herz intensiv Gott zuwenden, wird es rein und wir werden glücklich. 

Nicht unser Herz ist die Quelle des Glücks, sondern Gott ist die Quelle des Glücks in unserem Herz, wenn wir es auf Gott richten!

Kochen, Frites, gesund in Bratbutter fritiert, selber gemacht, mit Liebe. Salat.

Kochen, Frites, gesund in Bratbutter fritiert, selber gemacht, mit Liebe. Salat.

Danke Herr Jesus, dass du unser bester Freund bist,

danke für unsere Familie und unser Haus!!

Danke Herr Jesus, dass du unser bester Freund bist,

danke für unsere Familie und unser Haus!!

Selber Brot im Kamin backen!

Echtes Holzofenbrot selbstgemacht.

Selber Brot im Kamin backen!

Echtes Holzofenbrot selbstgemacht.

Frisch gepresste Bio Orangen für den Durst statt totes Tetrapack Zeug.

Frisch gepresste Bio Orangen für den Durst statt totes Tetrapack Zeug.

Selber Kerzen gemacht, für die Gemütlichkeit, mit Liebe.

Die Frage ist, ob es überhaupt jemand im Haus schätzt?

Selber Kerzen gemacht, für die Gemütlichkeit, mit Liebe.

Die Frage ist, ob es überhaupt jemand im Haus schätzt?

Babcia hat mit Liebe den Teig gemacht, und Papa hat Shanaya mit Liebe beim Backen der Weihnachts Güezi geholfen.

Babcia hat mit Liebe den Teig gemacht, und Papa hat Shanaya mit Liebe beim Backen der Weihnachts Güezi geholfen.

Frühstücks Shake mit gefrorenen Beeren aus dem Garten

Nüssen, Mineralien, etc. und einer Priese Liebe.

Frühstücks Shake mit gefrorenen Beeren aus dem Garten

Nüssen, Mineralien, etc. und einer Priese Liebe.

Zwetschgen - Kuchen selbstgemacht, 

mit selber abgelesenen, gefrorenen Zwetschgen

Zwetschgen - Kuchen selbstgemacht, 

mit selber abgelesenen, gefrorenen Zwetschgen

Wenn wir unser Herz dem Licht zuwenden, entdecken wir die Fallen, die uns nach dem Leben trachten, 

wofür wir bestimmt wären.

Wenn wir unser Herz dem Licht zuwenden, entdecken wir die Fallen, die uns nach dem Leben trachten, 

wofür wir bestimmt wären.

Die grösste Tragik des Universums:

Joh. 1: 9-14: 9 Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. 10 Er war in der Welt2, und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. 11 Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. 

Die wichtigste Entscheidung, dein Herz, deinen Fokus zu ändern, die du im Leben machen solltest:

12 Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben; 13 die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. 14 Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns; und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.

Die grösste Tragik des Universums:

Joh. 1: 9-14: 9 Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. 10 Er war in der Welt2, und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. 11 Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. 

Die wichtigste Entscheidung, dein Herz, deinen Fokus zu ändern, die du im Leben machen solltest:

12 Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben; 13 die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. 14 Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns; und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.

Bis zum Jahr 2020

Wenn du Jesus ins Herz aufnimmst, fängt ab sofort in deinem Geist das ewige Leben an, hier schon, nicht erst im Jenseits.

Bis zum Jahr 2020

Wenn du Jesus ins Herz aufnimmst, fängt ab sofort in deinem Geist das ewige Leben an, hier schon, nicht erst im Jenseits.

Bio Orangen Marmelade, scheint niemand im Haus

zu mögen, ess ich halt alleine.

Bio Orangen Marmelade, scheint niemand im Haus

zu mögen, ess ich halt alleine.

31.10 א Dzielna kobieta — któż taką znajdzie? Jej wartość przewyższa perły! 

31.11 ב Serce męża jej ufa, korzyści mu nie braknie! 

31.12 ג Darzyć go będzie dobrem przez wszystkie dni swego życia!

31.14 ה Jest jak statki handlowe — sprowadza żywność z daleka. 

31.15 ו Wstaje, gdy jeszcze jest noc, dzieli pokarm dla rodziny i służby. 

31.16 ז Kiedy chce nabyć pole, nabywa; z pracy rąk zasadza winnicę. 

31.17 ח Nie boi się trudnych wyzwań, jej ramiona są gotowe im sprostać.

31.25 ע Jej ozdobą — siła i dostojność, w przyszłość patrzy z uśmiechem. 

31.26 פ Gdy mówi, wypowiada się mądrze, jej słowami rządzi prawo łaski. 

31.27 צ Czuwa nad biegiem spraw domu, nie je chleba zdobytego bez pracy. 

31.28 ק Jej dzieci nazywają ją szczęśliwą, a mąż powstaje i wychwala:

31.29 ר Wiele kobiet radzi sobie wspaniale, ale ty przewyższasz je wszystkie! 

31.30 ש Złudny jest wdzięk i zwiewna uroda, 

lecz kobieta, która liczy się z PANEM — ta godna jest chwały! 

31.31 ת Niech korzysta z owocu swych rąk, niech jej czyny przysparzają jej sławy!

Przypowieści Salomona 31 (Verse aus Sprüche 31)

31.10 א Dzielna kobieta — któż taką znajdzie? Jej wartość przewyższa perły! 

31.11 ב Serce męża jej ufa, korzyści mu nie braknie! 

31.12 ג Darzyć go będzie dobrem przez wszystkie dni swego życia!

31.14 ה Jest jak statki handlowe — sprowadza żywność z daleka. 

31.15 ו Wstaje, gdy jeszcze jest noc, dzieli pokarm dla rodziny i służby. 

31.16 ז Kiedy chce nabyć pole, nabywa; z pracy rąk zasadza winnicę. 

31.17 ח Nie boi się trudnych wyzwań, jej ramiona są gotowe im sprostać.

31.25 ע Jej ozdobą — siła i dostojność, w przyszłość patrzy z uśmiechem. 

31.26 פ Gdy mówi, wypowiada się mądrze, jej słowami rządzi prawo łaski. 

31.27 צ Czuwa nad biegiem spraw domu, nie je chleba zdobytego bez pracy. 

31.28 ק Jej dzieci nazywają ją szczęśliwą, a mąż powstaje i wychwala:

31.29 ר Wiele kobiet radzi sobie wspaniale, ale ty przewyższasz je wszystkie! 

31.30 ש Złudny jest wdzięk i zwiewna uroda, 

lecz kobieta, która liczy się z PANEM — ta godna jest chwały! 

31.31 ת Niech korzysta z owocu swych rąk, niech jej czyny przysparzają jej sławy!

Przypowieści Salomona 31 (Verse aus Sprüche 31)

Tak postępuje cudzołożna kobieta: 

Zjadła, usta otarła i mówi: Nie zrobiłam nic złego.

Przypowieści 30:20

Ebenso unbegreiflich ist mir der Weg einer Ehebrecherin:

Sie isst und wischt ihr Maul und spricht: "Ich habe nichts Böses getan".

Sprüche 30:20

Tak postępuje cudzołożna kobieta: 

Zjadła, usta otarła i mówi: Nie zrobiłam nic złego.

Przypowieści 30:20

Ebenso unbegreiflich ist mir der Weg einer Ehebrecherin:

Sie isst und wischt ihr Maul und spricht: "Ich habe nichts Böses getan".

Sprüche 30:20

Schreiben an Joanna:

Schreiben an Joanna:

Mądrośc: 

Bo kto mnie znalazł, znalazł życie i zyskał przychylność u PANA. 

Ale ten, kto mnie lekceważy, 

zadaje gwałt własnej duszy: 

wszyscy, którzy mnie nienawidzą, kochają śmierć.

Przypowieści 8:35&36

Mądrośc: 

Bo kto mnie znalazł, znalazł życie i zyskał przychylność u PANA. 

Ale ten, kto mnie lekceważy, 

zadaje gwałt własnej duszy: 

wszyscy, którzy mnie nienawidzą, kochają śmierć.

Przypowieści 8:35&36

Dzieci, kochajmy nie słowem ani językiem, ale czynem i prawdą.

1.Jana 3:18

Dzieci, kochajmy nie słowem ani językiem, ale czynem i prawdą.

1.Jana 3:18

.

.

2018 © Copyright Lucien Jamin

2018 © Copyright Lucien Jamin

"Selig sind, die reinen Herzens sind, sie werden Gott schauen!" Jesus

"Selig sind, die reinen Herzens sind, sie werden Gott schauen!" Jesus

Powered by ConvertriPowered by Convertri